Företagsekonomisk metodlära (e-bok) av Björn Bj
Lägg till önskelistan
Björn Bjerke (författare), Ingeman Arbnor (författare)

Företagsekonomisk metodlära e-bok

Pris 315 kr
(0)
En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga. Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken ...
E-Bok 315 kr Pris
Författare Björn Bjerke (författare), Ingeman Arbnor (författare)
Utgiven 4 November 2008
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144034843

Bokons kunder har även köpt

En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga. Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken benämns; Analytiskt synsätt, Systemsynsätt och Aktörsynsätt, och går grundligt igenom förutsättningarna för, bakgrunden till och konsekvenserna av att använda respektive synsätt i olika praktiska och teoretiska situationer. I detta verk illustreras kopplingarna mellan grundläggande föreställningar – synsätt – metoder/tekniker – det praktiska fallet; något som sällan sker inom metodlära för utveckling av affärskunskap. Företagsekonomisk metodlära tar också upp den kritik som de olika synsätten riktar mot varandra och visar på möjliga kombinationer och utvecklingsriktningar inom området. Företagsekonomisk metodlära är skriven med syfte att fungera som basbok för akademisk utbildning i vetenskapsteori och metodlära inom ämnet företagsekonomi samt för kvalitetsäkring av kunskap inom detta ämnes praktiska fält. Men den är också skriven med samma syfte för andra ämnen, närbesläktade med affärer, ledarskap, organisation, företagande och ekonomi. Boken ger även ett fördjupat perspektiv på utredares och konsulters verksamhet.