Folkrätten i regeringsformen (e-bok) av Per Ahl
Lägg till önskelistan
109 kr
(0)
Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går egentligen inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar. Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som ka...
109 kr
Författare Per Ahlin (författare)
Utgiven 25 februari 2019
Genrer Juridik, Fackböcker
Serie Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Del i serie 87
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198263381
Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går egentligen inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar. Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige. Det finns fler tydliga kopplingar mellan dessa båda rättsområden. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå. Per Ahlin är universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet.