Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö (e-
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Förändring - för en ännu bättre arbetsmiljö e-bok

Gratis
(0)
Vi i Sverige har bland världens bästa arbetsmiljö. Det innebär inte att allt är frid och fröjd men att det gjorts mycket bra som vi kan lära av och utveckla. Oftast får vi bara höra om när det gått väldigt fel på en arbetsplats, mer sällan lyfts det fram vilka framsteg som gjorts inom arbetsmiljöområdet genom långsiktigt arbete och samverkan mellan arbetsgivare, fack och partsgemensamma organisationer som till exempel Prevent och AFA Försäkring. Vi står nu inför nya utmaningar. Ny teknik, n...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176091432
Vi i Sverige har bland världens bästa arbetsmiljö. Det innebär inte att allt är frid och fröjd men att det gjorts mycket bra som vi kan lära av och utveckla. Oftast får vi bara höra om när det gått väldigt fel på en arbetsplats, mer sällan lyfts det fram vilka framsteg som gjorts inom arbetsmiljöområdet genom långsiktigt arbete och samverkan mellan arbetsgivare, fack och partsgemensamma organisationer som till exempel Prevent och AFA Försäkring. Vi står nu inför nya utmaningar. Ny teknik, nya arbetssätt och helt nya branscher är några saker kommer att förändra arbetsmiljöarbetet framöver. Den här skriften ger en översiktlig genomgång av aktuell statistik och hur utvecklingen har sett ut. Den ger också en bild av hur arbetsgivarna ser på arbetsmiljöfrågorna och vilka förändringar som kommer att påverka arbetsmiljöarbetet framöver. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.