Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet
Lägg till önskelistan
Alexandra Bogren (författare), Christina Ericson (författare), Jenny Karlsson (författare), Maria Kaspersson (författare), Vanja Lundgren Sørli (författare), Fredrik Marklund (författare), Lotta Pettersson (författare), Monica Skrinjar (författare), Yvonne Svanström (författare), Eva Tiby (författare)

Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet e-bok

279 kr
(0)
Vad händer om vi söker oss bakom kriminologins stereotyper om män som brottslingar och kvinnor som offer? Med vilka metoder kan vi undersöka gårdagens och dagens innebörder av genus och brott? Är verkligen kvinnors och mäns kriminella karriärer väsensskilda? Kan unga flickors våldsutövande tolkas som feminint? Hur kan några soldater ur den svenska Kfor-styrkan som stämplade prostituerade de besökt med hallmärket "godkänt kött" förstås? Och varför frågar rätten en målsägande i ett våldtäktsmål...
E-Bok 279 kr
Författare Alexandra Bogren (författare), Christina Ericson (författare), Jenny Karlsson (författare), Maria Kaspersson (författare), Vanja Lundgren Sørli (författare), Fredrik Marklund (författare), Lotta Pettersson (författare), Monica Skrinjar (författare), Yvonne Svanström (författare), Eva Tiby (författare), Ingrid Lander (redaktör), Tove Pettersson (redaktör)
Utgiven 7 April 2010
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144064987
Vad händer om vi söker oss bakom kriminologins stereotyper om män som brottslingar och kvinnor som offer? Med vilka metoder kan vi undersöka gårdagens och dagens innebörder av genus och brott? Är verkligen kvinnors och mäns kriminella karriärer väsensskilda? Kan unga flickors våldsutövande tolkas som feminint? Hur kan några soldater ur den svenska Kfor-styrkan som stämplade prostituerade de besökt med hallmärket "godkänt kött" förstås? Och varför frågar rätten en målsägande i ett våldtäktsmål om hon skulle kunna tänka sig att genomföra de aktuella handlingarna under andra omständigheter? Författarna till denna antologi söker svar på dessa och andra frågor genom olika metoder och inom olika fält. Genom narkotikabrukande kvinnors livshistorier, kriminalstatistik, teorikritik, metodflexibilitet, dokumentforskning och intervjuer inom prostitutionen, fältbesök i "manliga miljöer", reflexivitet över den egna intervjurollen, domar om sexuella trakasserier och våldsbrott m.m. belyses en mängd olika frågor kring genus inom kriminologisk forskning. Boken vänder sig till studenter och forskare på universitet och högskola inom ämnen som kriminologi, sociologi, socialt arbete, genusvetenskap och juridik. Författarnas skiftande ämnestillhörighet gör att antologin även kan användas inom andra samhällsvetenskapliga och humanistiska fält. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2003.