Externredovisningens grunder (e-bok) av Pär Fal
Lägg till önskelistan
Pär Falkman (författare)

Externredovisningens grunder e-bok

209 kr
(0)
Innebörden i begreppet redovisning kan variera beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Vanligtvis avser begreppet den företagsekonomiska form av redovisning som ligger till grund för innehållet i företags årsredovisningar. Bokföring är en betydelsefull del av externredovisningen. Det är emellertid vanligt att bokföring och externredovisning felaktigt likställs. Denna bok syftar till att reda ut begreppen och beskriver den grundläggande logiken i dubbel bokföring. Boken tar sin ut...
209 kr
Författare Pär Falkman (författare)
Utgiven 17 Oktober 2008
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144032764
Innebörden i begreppet redovisning kan variera beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Vanligtvis avser begreppet den företagsekonomiska form av redovisning som ligger till grund för innehållet i företags årsredovisningar. Bokföring är en betydelsefull del av externredovisningen. Det är emellertid vanligt att bokföring och externredovisning felaktigt likställs. Denna bok syftar till att reda ut begreppen och beskriver den grundläggande logiken i dubbel bokföring. Boken tar sin utgångspunkt i fyra olika redovisningsmoment: redovisning av ingående balanser, löpande kontering, avstämning av löpande redovisning samt upprättande av enklare bokslut. Boken ägnar särskild uppmärksamhet åt periodiseringsproblem och behandlar ingående vad periodisering är och under vilka omständigheter periodiseringar måste göras.