Ett utmanat Sverige – startrapport (e-bok) av S
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Ett utmanat Sverige – startrapport e-bok

Gratis
(0)
Rapporten ”Ett Utmanat Sverige – startrapport” är den första inom projektet ”Ett utmanat Sverige”. På många sätt går det bra för Sverige, vi har relativt hög tillväxt, goda statsfinanser, hög sysselsättning och vi är det nionde rikaste landet i världen. Detta är resultatet av tidigare genomförda reformer – inte minst under tidigt 90-tal. Men samtidigt finns omfattande samhällsproblem i dagens Sverige. Rapporten går systematiskt igenom dessa. Det handlar om fallande konkurrenskraft, problem ...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 6 februari 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176115015
Rapporten ”Ett Utmanat Sverige – startrapport” är den första inom projektet ”Ett utmanat Sverige”. På många sätt går det bra för Sverige, vi har relativt hög tillväxt, goda statsfinanser, hög sysselsättning och vi är det nionde rikaste landet i världen. Detta är resultatet av tidigare genomförda reformer – inte minst under tidigt 90-tal. Men samtidigt finns omfattande samhällsproblem i dagens Sverige. Rapporten går systematiskt igenom dessa. Det handlar om fallande konkurrenskraft, problem med företagandet, fallande skolresultat, stel bostadsmarknad, den offentliga sektorns finansieringsproblem och en tudelad arbetsmarknad. Dessa områden behandlas ingående utifrån aktuell statistik och analys. Utöver detta påverkas Sverige, som alla andra, av trender i omvärlden. Två starka sådana är globaliseringen och teknikutveckling/digitalisering. Rapporten har också avsnitt som blickar framåt och sätter de nuvarande utmaningarna i detta perspektiv. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.