Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt
Lägg till önskelistan
Ewa Pilhammar Andersson (författare)

Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar e-bok

139 kr
(0)
Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och studenter vilka gör sina examensarbeten inom grund- eller forskarutbildning. I denna bok har författaren samlat sina erfarenheter av etnografisk forskning och deltagande observationer från i första hand sjuksköterskeutbildningen. I boken beskrivs den etnografiska forskningens fyra faser: Förberedelsefasen behandlar den etnografiska forskningsdesignen, kontakten med fältet, forskarrol...
139 kr
Författare Ewa Pilhammar Andersson (författare)
Utgiven 7 augusti 2007
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Familj & Hälsa, Fackböcker, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789144033211
Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och studenter vilka gör sina examensarbeten inom grund- eller forskarutbildning. I denna bok har författaren samlat sina erfarenheter av etnografisk forskning och deltagande observationer från i första hand sjuksköterskeutbildningen. I boken beskrivs den etnografiska forskningens fyra faser: Förberedelsefasen behandlar den etnografiska forskningsdesignen, kontakten med fältet, forskarrollen samt forskningsetiska frågor. Fältstudiefasen där olika metoder för datainsamling och urval diskuteras. Analys och tolkningsfasen tar upp olika analysförfaranden från den första fältanteckningen till slutanalysen liksom kvalitet och tillförlitlighet. Skrivfasen ger exempel på hur material och informanter presenteras i den färdiga texten. Boken är i första hand avsedd för vårdhögskolornas grundutbildning men kan även användas inom forskarutbildning av doktorander vilka bedriver studier inom vårdpedagogik och omvårdnad.