Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur (e-
Lägg till önskelistan
Artur Lundkvist (författare)

Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur e-bok

65 kr
(0)
"I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits återfinns, skulle jag tro, nästan alla namn av allmännare intresse. Självfallet har många av dem måst behandlas ytterst kortfattat, men även när jag tvingats att vara som mest summarisk har jag i allmänhet försökt få med en knapp karakteristik av någon eller några av varje författares mest representativa böcker, i stä...
65 kr
Författare Artur Lundkvist (författare), Ilse-Mari Berglin (annat)
Utgiven 2 maj 2017
Längd 266 sidor
Genrer Litteraturvetenskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789100168599
"I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits återfinns, skulle jag tro, nästan alla namn av allmännare intresse. Självfallet har många av dem måst behandlas ytterst kortfattat, men även när jag tvingats att vara som mest summarisk har jag i allmänhet försökt få med en knapp karakteristik av någon eller några av varje författares mest representativa böcker, i stället för att räkna upp ett större antal boktitlar. Så långt möjligt har jag genomfört principen att själv ta del av och bilda mig ett omdöme om de böcker som avhandlas [...]." - Artur Lundkvist i förordet 1942 Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare, introduktör och litteraturkritiker. Han debuterade med diktsamligen Glöd 1928 och skrev sedan ett stort antal verk inom en rad olika genrer. 1968 valdes han in som ledamot i Svenska akademien. Omslagsformgivare: Ilse-Mari Berglin