Det nya strandskyddet (e-bok) av Rebecca Dittme
Lägg till önskelistan Gratis smakprov
  • Spara till biblioteket
  • Läs smakprov
  • Visa inbäddningskod
Rebecca Dittmer (författare)

Det nya strandskyddet e-bok

315 kr
(0)
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddsreglerna i sjunde kapitlet i miljöbalken. Införandet innebär bland annat att skyddet i områden med starkt exploateringstryck stärks. Kommunerna får huvudansvaret att pröva frågor om upphävande och dispens från skyddet. Länsstyrelsen i sin tur bevakar skyddets intressen och får möjligheten att överpröva dispenser. På så sätt ökas det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Ytterligare en nyhet är att det vid medgivande till dispens ska säkerstä...
315 kr
Författare Rebecca Dittmer (författare), Patrik Fredlund (annat)
Förlag Lex Press
Utgiven 8 Oktober 2012
Genrer Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198049008
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddsreglerna i sjunde kapitlet i miljöbalken. Införandet innebär bland annat att skyddet i områden med starkt exploateringstryck stärks. Kommunerna får huvudansvaret att pröva frågor om upphävande och dispens från skyddet. Länsstyrelsen i sin tur bevakar skyddets intressen och får möjligheten att överpröva dispenser. På så sätt ökas det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Ytterligare en nyhet är att det vid medgivande till dispens ska säkerställas en fri passage längs stranden. Vidare preciseras de särskilda skäl som krävs för medgivande till dispens direkt i lagtexten. Den 1 februari 2010 infördes ytterligare nya bestämmelser. Kommunerna fick därmed möjlighet att utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Möjligheten till sådan utveckling kan bli ett skäl att medge dispens. I denna bok presenteras sjuttiofyra artiklar baserade på domar där de nya strandskyddsbestämmelserna tillämpats. Artiklarna är uppdelade i kapitel utifrån vilken fråga som varit avgörande för domslutet.