Det nordiska skogsbruket: utmaningar i en framt
Lägg till önskelistan
Svante Larsson (författare), Ivar Ekanger (författare), Jon Olav Brunvatne (författare), Helena Busk (författare), Agnetha Alriksson (författare), Hans Källsmyr (författare), Björn B. Jónsson (författare), Karsten Gasseholm (författare), Tatu Torniainen (författare), Leena Arpiainen (författare), Torfi Jóhannesson (författare), Jonas Rönnberg (författare), Per Hansson (författare), Maria Tunberg (författare), Philip Hansson (författare)

Det nordiska skogsbruket: utmaningar i en framtid präglad av mer extremväder (TemaNord) e-bok

129 kr
(0)
Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större än normalt. Bränderna krävde akuta åtgärder och testade både den nationella beredskapen och det internationella samarbetet. För att stå bättre rustade inför kommande extremväder och omfattande skogsbränder behöver samarbetena mellan de nordiska länderna intensifieras. Nordiska ministerrådet inrättade därför under hösten 2018 en arbetsgrupp för att systematisera de nordiska ländernas erfarenheter från bränderna ...
129 kr
Författare Svante Larsson (författare), Ivar Ekanger (författare), Jon Olav Brunvatne (författare), Helena Busk (författare), Agnetha Alriksson (författare), Hans Källsmyr (författare), Björn B. Jónsson (författare), Karsten Gasseholm (författare), Tatu Torniainen (författare), Leena Arpiainen (författare), Torfi Jóhannesson (författare), Jonas Rönnberg (författare), Per Hansson (författare), Maria Tunberg (författare), Philip Hansson (författare)
Utgiven 15 november 2019
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Serie TemaNord
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789289362108
Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större än normalt. Bränderna krävde akuta åtgärder och testade både den nationella beredskapen och det internationella samarbetet. För att stå bättre rustade inför kommande extremväder och omfattande skogsbränder behöver samarbetena mellan de nordiska länderna intensifieras. Nordiska ministerrådet inrättade därför under hösten 2018 en arbetsgrupp för att systematisera de nordiska ländernas erfarenheter från bränderna samt för att föreslå samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt skogsbruk. Arbetsgruppen lägger fram åtta förslag till nordiska samarbetsområden. Förslagen inkluderar insatser på kort och lång sikt och berör både skogsnäringen och räddningstjänsten.