Den sjuka vården 2.0 - från nollvision till pat
Lägg till önskelistan
Stefan Fölster (författare), Monica Renstig (författare), Stefan Ohlsson (författare), Lars Wiigh (författare)

Den sjuka vården 2.0 - från nollvision till patientrevolution e-bok

245 kr
(0)
Svenska läkare träffar fortfarande minst antal patienter i hela västvärlden. De rent medicinska framstegen är stora, men alltjämt finns långa köer, framförallt till sjukhusens specialister. Orsaken är en ålderdomlig och föga patientorienterad organisation där 85 procent av alla läkare fortfarande jobbar på sjukhus, där otidsenliga jourläkaravtal får som effekt att för få läkare är närvarande dagtid, och där bristande ledning och ineffektiva it-system gör att läkare bara ägnar 28 procent av si...
245 kr
Författare Stefan Fölster (författare), Monica Renstig (författare), Stefan Ohlsson (författare), Lars Wiigh (författare)
Utgiven 15 Juni 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198060034
Svenska läkare träffar fortfarande minst antal patienter i hela västvärlden. De rent medicinska framstegen är stora, men alltjämt finns långa köer, framförallt till sjukhusens specialister. Orsaken är en ålderdomlig och föga patientorienterad organisation där 85 procent av alla läkare fortfarande jobbar på sjukhus, där otidsenliga jourläkaravtal får som effekt att för få läkare är närvarande dagtid, och där bristande ledning och ineffektiva it-system gör att läkare bara ägnar 28 procent av sin tid till direkt patientarbete, och över 70 procent ägnas annat. I många andra länder är tidsanvändningen den omvända. De svenska patienterna tillhör också dem som är mest missnöjda med bemötande och delaktighet. Ingen tycks ha totalansvar för patienten och det sker betydligt fler feldiagnoser än vad som är allmänt känt. Parallellt pågår en patientrevolution, understödd av den kraftiga it-utvecklingen med egna labbtester och diagnosstöd, inför vilken den svenska sjukvården står handfallen. Om inte sjukvården organiseras på annat sätt och resurserna utnyttjas mer effektivt riskeras en kostnadsexplosion. Det finns dock lösningar där patientrevolutionen istället blir till effektiv input och ger kostnadsbesparingar: En flippad sjukvård. För drygt tio år sedan kom den förra ”Den sjuka vården” – som förändrade den svenska sjukvårdsdebatten och där de reformförslag som då gavs till stor del genomförts. I denna bok visar författarna vad som hänt sedan dess med produktivitet och tillgänglighet och ger tolv nya konkreta förslag för att reformera sjukvården – framförallt med tanke på den digitala patientrevolution som nu är här och riskerar att leda till kostnadsexplosion om inte sjukvården omorganiseras.  Författarna: Stefan Fölster och Monica Renstig var två av författarna redan för tio år sedan. Stefan Ohlsson och Lars Wiigh, verksamma på IBM, är de två nya tillkommande författare.