Demokrati med radval och fondval (e-bok) av Bjö
Lägg till önskelistan
Björn Stefánsson (författare)

Demokrati med radval och fondval e-bok

109 kr
(0)
Tillämpning av radval vid omröstning och val är ett svar på ett klassiskt problem: att hitta en bra metod för val mellan mer än två (formell logik). Fondval är ett svar på Colemans problem: att hitta ett praktiskt system besläktat med penningsystemet vid gruppbeslut i politiska frågor (statsvetenskap, ekonomi). Arrows omöjlighetsteorem om gruppbeslut behandlas (ekonomi). I boken visas hur fondval kan användas i viktiga frågor, som utarbetande av finansbudget och investeringsplaner, fysisk pla...
109 kr
Författare Björn Stefánsson (författare), Lars-Göran Johannsson (översättare)
Utgiven 1 September 2014
Genrer Filosofi Och Religion, Naturvetenskap & Teknik, Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789935903488
Tillämpning av radval vid omröstning och val är ett svar på ett klassiskt problem: att hitta en bra metod för val mellan mer än två (formell logik). Fondval är ett svar på Colemans problem: att hitta ett praktiskt system besläktat med penningsystemet vid gruppbeslut i politiska frågor (statsvetenskap, ekonomi). Arrows omöjlighetsteorem om gruppbeslut behandlas (ekonomi). I boken visas hur fondval kan användas i viktiga frågor, som utarbetande av finansbudget och investeringsplaner, fysisk planläggning och resursutnyttjning (ekonomi, administrationsteori, miljövetenskap, resursekonomi). Tillämpning av radval och fondval ses ur en sociologisk synvinkel: att ett samhälle bara lever om det finns gemensamma uppgifter, och likaledes i ljuset av socialantropologins genomgående tema: vad som vidmakthåller ett samhälle och förnyar det. Statsvetenskap, Ekonomi, Administrationsteori