Behöver Sverige fler fabriker? (e-bok) av Svens
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Behöver Sverige fler fabriker? e-bok

Pris Gratis
(0)
Om det flyttade in en industri till vart och ett av Sveriges 21 län skulle BNP efter fem år vara 6 procent högre än idag, och vårt land skulle återigen ligga nära toppen av OECD:s välståndsliga. Rapporten "Behöver Sverige fler fabriker?" innehåller beräkningar av vilka effekter investeringar i industrin skulle ha för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Rapporten visar vad som kan hända när en ny industri flyttar in i ett län. I rapporten väljer det fiktiva företaget "Framtidsbatteri" att etabl...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext Effekter av en ny industrietablering i Kalmar
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174377750
Om det flyttade in en industri till vart och ett av Sveriges 21 län skulle BNP efter fem år vara 6 procent högre än idag, och vårt land skulle återigen ligga nära toppen av OECD:s välståndsliga. Rapporten "Behöver Sverige fler fabriker?" innehåller beräkningar av vilka effekter investeringar i industrin skulle ha för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Rapporten visar vad som kan hända när en ny industri flyttar in i ett län. I rapporten väljer det fiktiva företaget "Framtidsbatteri" att etablera sin nya anläggning i Kalmar, vilket skulle ge 900 personer nytt jobb, samt leda till positiva följdeffekter för alla andra som bor i länet, bland annat i form av ökat behov av tjänster, bostäder och skolor Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.