Att konstruera en kvinna : berättelser om norme
Lägg till önskelistan
Karin Lövgren (redaktör)

Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter e-bok

159 kr
(0)
Begrepp som ”flicka” och ”tant” a¨r ta¨njbara och ibland motsa¨gelsefulla. De kan vara uttryck fo¨r genus, fo¨rbundna med kultur, kroppsideal, livsfo¨rlopp och normer. I Att konstruera en kvinna anva¨nder fo¨rfattarna flickan, tjejen, kvinnan och tanten fo¨r att ska¨rska°da a°lders- och ko¨nsordningar och tillga¨ngliggo¨ra forskning om ko¨n, a°lder och a°ldrande. Flickan ser vi oftast som ett barn, men ordet har ocksa° kommit att anva¨ndas om tjejer och unga kvinnor. Tanten i sin tur har k...
159 kr
Författare Karin Lövgren (redaktör)
Utgiven 5 januari 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789188168290
Begrepp som ”flicka” och ”tant” a¨r ta¨njbara och ibland motsa¨gelsefulla. De kan vara uttryck fo¨r genus, fo¨rbundna med kultur, kroppsideal, livsfo¨rlopp och normer. I Att konstruera en kvinna anva¨nder fo¨rfattarna flickan, tjejen, kvinnan och tanten fo¨r att ska¨rska°da a°lders- och ko¨nsordningar och tillga¨ngliggo¨ra forskning om ko¨n, a°lder och a°ldrande. Flickan ser vi oftast som ett barn, men ordet har ocksa° kommit att anva¨ndas om tjejer och unga kvinnor. Tanten i sin tur har kommit att bli en symbol fo¨r ”det lilla livet” med hantverk och la°ngkok, men a¨ven fo¨r sja¨lvsta¨ndighet och kritisk blick: hon so¨ker inte behaga utan kan sa¨ga emot och visar civilkurage. Ba°de tanten och flickan anva¨nds ibland pa° ett a°lderso¨verskridande och subversivt sa¨tt. Fo¨rfattarna diskuterar hur kulturella fo¨resta¨llningar skapas och a°terspeglas i medierade sammanhang: i sko¨nlitteratur, tidningar, tecknade barnfilmer, bloggar och olika popula¨rkulturella sammanhang – men ocksa° i ma¨nniskors egna bera¨ttelser. Har vi idag ett uppluckrat a°lderslandskap da¨r ma¨nniskor a¨r friare fra°n normer om ”passande beteende” och kan iscensa¨tta sina liv som de o¨nskar utan att beho¨va fo¨rha°lla sig till sociala tidtabeller?