Att bedöma demens med GBS-skalan (e-bok) av Gör
Lägg till önskelistan Gratis smakprov
  • Spara till biblioteket
  • Läs smakprov
  • Visa inbäddningskod
Görel Bråne (författare)

Att bedöma demens med GBS-skalan e-bok

279 kr
(0)
Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan), som används i många länder, är ett konkret svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. Denna bok är en lättillgänglig introduktion i hur skalan med dess variabler och skalsteg tillämpas. Här visas hur en GBS-intervju genomförs och observationer görs för att värdera intellektuella och emotionella funktioner, förmåga att utföra aktiviteter i dagligt liv (ADL) och symptom som är vanliga vid demens. Intervjuer med två patienter i olika faser av...
279 kr
Författare Görel Bråne (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 13 februari 2003
Genrer Fackböcker, Psykologi Och Pedagogik
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789127092396
Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan), som används i många länder, är ett konkret svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. Denna bok är en lättillgänglig introduktion i hur skalan med dess variabler och skalsteg tillämpas. Här visas hur en GBS-intervju genomförs och observationer görs för att värdera intellektuella och emotionella funktioner, förmåga att utföra aktiviteter i dagligt liv (ADL) och symptom som är vanliga vid demens. Intervjuer med två patienter i olika faser av demenssjukdom återges, liksom de GBS-profiler som intervjuerna resulterar i. Hur demens påverkar familjer, stödformer för anhöriga och vårdkedjans roll under demensprocessen är några av de ämnen som också behandlas med utgångspunkt i GBS-skalan. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier. Den vänder sig till alla som arbetar med eller lever nära dementa personer, däribland personal inom hemtjänsten, i gruppbostäder och dagverksamheter, i primär- och akutsjukvård samt vid sjukhem. Sjuksköterskor, läkare, psykologer, arbetsterapeuter, fortbildade undersköterskor och anhöriga hör till de grupper som kan ha stor nytta av denna bok. Görel Bråne är medicine doktor och legitimerad psykolog med specialkompetens i neuropsykologi och klinisk psykologi. Hon är verksam vid psykiatriska kliniken, Mölndals sjukhus, och forskar vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet