Alva öppnar dörren – allmän visstidsanställning
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Alva öppnar dörren – allmän visstidsanställning är en jobbsuccé e-bok

Gratis
(0)
Allmän visstidsanställning (Alva) fungerar som en dörröppnare in på arbetsmarknaden. Anställningsformen kan användas för olika tidsbegränsade behov som arbetsgivaren har och är enkel att använda. Sedan Alva infördes har det skett mer än 1,1 miljoner övergångar till Alva från arbetslöshet och 880 000 övergångar till Alva från ett tillstånd utanför arbetskraften. Den allmänna visstidsanställningen är en effektiv språngbräda för den som vill ha en tills vidare anställning. På nio år har 900 000 ...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 9 mars 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789177730330
Allmän visstidsanställning (Alva) fungerar som en dörröppnare in på arbetsmarknaden. Anställningsformen kan användas för olika tidsbegränsade behov som arbetsgivaren har och är enkel att använda. Sedan Alva infördes har det skett mer än 1,1 miljoner övergångar till Alva från arbetslöshet och 880 000 övergångar till Alva från ett tillstånd utanför arbetskraften. Den allmänna visstidsanställningen är en effektiv språngbräda för den som vill ha en tills vidare anställning. På nio år har 900 000 övergångar skett från allmän visstidsanställning till tills vidare anställningar. Det betyder att 25 000 personer har fått ett fast jobb varje kvartal. Rapportens viktigaste slutsatser 1,1 miljoner arbetslösa har fått jobb tack vare allmän visstidsanställning under de senaste nio åren. 900 000 tillsvidareanställningar har tillkommit via allmän visstidsanställning på nio år. Tidsbegränsade anställningar utjämnar effektivt skillnaderna vad gäller jobbchanser mellan utrikes och inrikes födda. Att avskaffa allmän visstidsanställning skulle vara negativt för företagen och innebära färre affärer och färre jobb. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.